Bap Projeler

Bilimsel Yayın Desteği nasıl yapılır?

Bilimsel Yayın Desteği nasıl yapılır?

 • Revizyon Notları
 • Teklif Değerlendirme
 • Analitik Bütçe Harcama Kodları nelerdir?
 • Harcama Pusulası nedir?
 • Uluslararası Yayın ve derğiler hakkında(  SinoGeneClon elisa kit, nytimes, Global Health, Medicine, Healthcare, International, Journal of Medical, NIH, National Center for Biotechnology Information, Science, AMERICAN JOURNAL, INTERNATIONAL JOURNAL, Fast Publication,Pharma and Bio Sciences, NCBI, pubmed,nlm, Journal of AOAC, OBGYN, Wiley Online Library, europe PMC, Springer Open journals, Chin Med, SCI, SCI EXP)

Tez İçin-Proje Bütçe ve Başvuru nasıl yapılır?

TEZ Projesi Başvurusu Hakkında

Tez Projelerinin yürütücüleri Tez danışmanlarıdır.

Tez İçin-Proje Bütçe ve Başvuru nasıl yapılır?

 1. > Yükseklisans Tez Projesi: 7.500,00 TL
 2. > Sanayi İşbirliği Yükseklisans Tez Projesi:11.250,00 TL
 3. > Doktora/ Tıpta Uzmanlık Tez Projesi: 15.000,00 TL
 4. > Sanayi İşbirliği Doktora Tez Projesi: 22.500,00 TL
 5. > Lisans Projesi : 3.000,00 TL
 • Doktora Tez Projesi Başvurularında ise yeterliliği geçtiğine dair yazı alınarak başvuru evrakları ile birlikte BAPK’ ya teslim edilmelidir.
 • * Sanayi İşbirliği Tez Projelerinde ;
 • Üniversite personeli araştırmacı ile proje ortağı yetkilisi imzaları yer almaktadır.
 • Ayrıca, ortaklar arasında proje dair görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil vb. konularının belirtildiği Proje Ortaklık Sözleşmesi (Tez Projesi Başvuru Evraklarında Mevcuttur.) imzalanması gerekir.
 • Başvuru esnasında Proje Ortaklık Sözleşmesinin eklenmesi gerekmektedir.
 • Ayrıca başvuru esnasında projeden alınması öngörülen makine-teçhizat ve demirbaş alımları için ayrı ayrı teknik şartname eklenmesi gerekmektedir.
 • * Proje Başvuruları BAP Komisyonu tarafından incelenip karara alınır. Tez İçin-Proje Bütçe ve Başvuru nasıl yapılır?

Kaynak: Kaynak: https://bapk.sakarya.edu.tr/

İst.Üniv Bap Bilgi için:

Detaylı bilgi için Tıklayınız…

Formlar-

Proje Bilimsel Toplantı Katılım hakkında
Örnek Form

formlar

 1. Analitik Bütçe Harcama Kodları nelerdir?
 2. Proje Sonuçları
 3. Proje Raportörü hakkında
 4. Sonuç Raporu Değerlendirme nasıl gerçekleşir?
 5. Ara Raporlar nasıl hazırlanır?
 6. Ara Rapor Değerlendirme  nasıl yapılır?
 7. Sipariş Formu nasıl oluşturulur?
 8. Proje Avansı nedir?
 9. Geçici Görev Yolluğu Bildirimi nasıl yapılır?
 10. Proje Ülkelere Göre Günlük Yevmiye Miktarı nedir?
 11. Banka Hesap No hakkında
 12. Proje ürünleri ve Teknik Şartnameler
 13. Proje Bilimsel Toplantı Katılım hakkında
 14. Proje Harcama Pusulası hakkında
 15. Proje Öneriler ve Değerlendirmeleri nelerdir?
 16.  

Daha fazla bilgi için tıklayınız..

Kaynak: Akdeniz Üniv. BAP projeleri